Eskaerak

JARRAIBIDEAK

Eskaera orria, hezkuntza kidegoak eskaerak erreztasunez burutu ditzan, JMIparragirre institutuak eskura jartzen duen bitartekoa da.

-. Orri honetan eskaera egiten duen pertsonaren datu pertsonalak agertuko dira eta honek ezin ezean, bere legezko tutorearenak.

-. Eskaera orriari atxikiko zaizkio, beharrezkoa denean, gertakarien balorazioa hobetzeko dokumentuak.

-. Eskaera orria bete ondoren, ikastetxeko idazkaritzan entregatuko da edo korreo elektronikoz bidaliko da honako helbidera: 01286aa@hezkuntza.net, korreoaren gaian eskaeraren zergaitia idatziz.