Hizkuntza Normalkuntza

Arduraduna: Itziar Agirre.

Eginkizun zehatzak hauek izango lirateke:

 • Ikasleen artean euskararen aldeko jarreran eragitea eta erabilera sustatzea.
 • Ikasle etorkinen euskararen ezagutza eta erabilera maila bultzatzea.
 • Irakasleen eta langile ez-irakasleen ahalik eta inplikazio handiena lortzea.
 • Ikasle etorkinen euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzea.
 • Gurasoen artean ere euskararen erabilera sustatzeko irizpideak finkatzen saiatzea.
 • Irakurtasuna eta idazmena bultzatzea.
 • Ahozkotasunari garrantzia emateko proiektu zabal bat adosten saiatzea.
 • Ikastetxeko eguneroko funtzionamenduan (bilerak, dokumentu idatziak...) euskararen agerpen egokia bermatzea.
 • Ikastetxez kanpoko erakunde eta lan taldeetan (Zumarraga eta Urretxuko udaletan, eta Berritzegunean) parte hartzea eta beraietatik bultzatzen diren ekimen bateratuak aurrera eramatea.
 • Ikastetxeko kideek euskal kultura ondare eta aberastasun gisa baloratzea.
 • Euskal Eskola Publikoa izanik, euskal izaeran ere sakontzea.