Heziketa Zikloetan onartzeko eta matrikulatzeko egutegia (2013-14)

Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena: Maiatzaren 27tik ekainaren 7ra
    
Eskatzailearen espediente akademikoa edota sarrera-proba gainditu izanaren ziurtagiria –proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2013ko deialdian egin ez bada– aurkezteko: ekainaren 28ko 14:00ak arte.

BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

  • Ikaslearen NANaren fotokopia.
  • Ikaslea adin txikikoa bada, aita/amaren NANaren fotokopia
  • DBH/IEE/LH1.maila/BBB1. eta 2. noten fotokopia

Onartutako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta: Uztailaren 8tik 12ra